• Szkoła Negocjacji
  • Szkoła Negocjacji
  • Szkoła Negocjacji

Szkoła Negocjacji – 5-dniowy kurs dla managerów odpowiedzialnych za prowadzenie negocjacji, których celem ma być zawarcie kontraktu handlowego.

Kurs składa się z cyklu 5 dni szkoleniowych, realizowanych w formule 2-1-2 na przestrzeni miesiąca kalendarzowego. Zajęcia podzielone zostały na trzy, ważne w negocjacjach Kroki, których osią jest sparring z byłym kupcem oraz możliwość zajrzenia w swoją „osobowość negocjatora” za pomocą profesjonalnych narzędzi psychometrycznych.

Dla kogo?

Projekt ten adresujemy do Managerów Sprzedaży, zawierających Umowy Handlowe, wymagające prowadzenia negocjacji kupieckich. Zapraszamy:

  • Key Account Managerów, chcących rozwinąć swoje umiejętności prowadzenia negocjacji.
  • Regionalnych Dyrektorów Sprzedaży, negocjujących kontrakty z kluczowymi dystrybutorami.
  • Regionalnych Managerów Sprzedaży, potrzebujących wsparcia w zakresie sztuki prowadzenia negocjacji z lokalnymi odbiorcami.
  • Doświadczonych Przedstawicieli Handlowych, chcących rozwijać swoją karierę w Dziale Sprzedaży.

Proponujemy cykl, spójnych programowo, zajęć szkoleniowych z zakresu psychologicznych aspektów prowadzonych negocjacji handlowych. Zamiast więc korzystać z kontraktowanych często ad hoc szkoleń otwartych, postaw na planowy rozwój zawodowy i skorzystaj z naszego 5-dniowego kursu szkoleniowego. W jego trakcie będziesz miał okazję uczestniczyć w unikalnym sparingu negocjacyjnym z byłym kupcem sieci wielkopowierzchniowej.

Zdobądź wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia efektywnych negocjacji handlowych.
Potwierdź nabyte umiejętności  Certyfikatem Szkoleniowym.

Szkoła Negocjacji nie jest szkołą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Uzyskanie Certyfikatu nie jest równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia wyższego.